Uzmanlarımız

Uzman Klinik Psikolog

Uzman Klinik Psikolog Emre Akyıldız

Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde tamamlamış olup, Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji majöründe yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Üniversite döneminde, ‘Stres Seviyesinin Tükürük İle Ölçülebilmesi’ adlı projesinde yer almış, bu süreçte, Türkiye’nin önde gelen, NP Beyin Hastanesinde, uzun dönem staj yapmış olup, Moodist Psikiyatri Hastanesinde, eğitim ve uygulama ağırlıklı staj döneminden geçti. Aynı zamanda, Kim Psikoloji’de gönüllü psikologluk yapıp, Metin Sabancı Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yaptı. Bilişsel Davranışçı ve Psikodinamik terapi üzerine çalışmalarda bulunup, MMPI testini uygulama ve yorumlama, Beier Cümle Tamamlama, Kent EGY, Standardized Mini Mental Test, WISC-R Test’lerini uygulayabilme bilgi ve yetkinliğim bulunmaktadır.

Sosyal Medya
Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Ayça Özkan

İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji ve sosyoloji bölümlerinden 2019 yılında mezun oldu. Lisans döneminde Çapa Tıp fakültesi, Humanite psikiyatri, Ekip Norma Razon’da staj yaptı. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini 2021 yılında tamamladı. Tamamlama tezini Öğrencilerde Sanal Zorbalık Mağdurluğu ve Çocukluk Çağı Yaşantıları üzerine yazdı. Tez dönemi boyunca Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Psikolojik Destek Merkezi’nde gönüllü olarak danışan gördü. Dialektik davranışçı terapi eğitimi, kişilerarası terapi eğitimi, psiko-onkoloji eğitimi, prenatal dönem ve bağlanma üzerine eğitim, çözüm odaklı terapi eğitimi aldı. Wisc-R testi ve MMPI test eğitimlerini tamamladı. Mesleki ilgi alanlarında çocuk ve ergen, depresyon, sosyal fobi, kaygı bozuklukları ve travma yer almaktadır.

Sosyal Medya
Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Günsu Sakallıoğlu

Klinik Psikolog Günsu Sakallıoğlu lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde onur derecesiyle bitirmiştir. Lisans eğitiminin ardından İngiltere Bangor Üniversitesi’nde Klinik ve Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Yüksek lisans çalışmasını “Sosyal Biliş ve Yalnızlık” üzerine yapmıştır. Çapa Hastanesi, Anadolu Adalet Sarayı, Leap Çalışan Destek Programı ve çeşitli okul ve özel eğitim merkezlerinde stajlarını yaparak bazı çalışmalarda rol almıştır. 2016-2017 yıllarında Marmara Üniversitesi’nde Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında depresyon, anksiyete, panik atak, yas, ilişki problemleri, yalnızlık, göç psikolojisi alanlarında terapi hizmeti vermeye başlamıştır. Yüksek lisans yıllarında Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)‘a odaklanan Günsu Sakallıoğlu Bangor Üniversitesi’nde Mindfulness Odaklı Stres Azaltma eğitimini aldiktan sonra Oxford Üniversitesi’nde Mindfulness Odaklı Bilişsel Terapi eğitimini tamamlamıştır. 2018’den bu yana yetişkin gruplar ile odaklanma, stres yönetimi, duygu yönetimi üzerine Farkındalık terapisini de kullanarak seanslar düzenlemektedir. Londra’da 2019’da kendi şirketini kurmuş ve burada yaşayan Türklerle de çalışmalar yapmaya başlamıştır. Seanslarını online ve yüz yüze olarak Londra ve periyodik olarak Istanbul’da devam ettirmektedir.

Sosyal Medya
Psikolog

Psikolog Helin Yağmur İÇEN

Psikolog Helin Yağmur İÇEN, lisans öğrenimini 2018’de Beykent Üniversitesi, Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Akabinde Yıldız Teknik Üniversitesi (USEM), Aile Danışmanlığı eğitim sertifika programını başarıyla bitirmiştir. 2019’da başladığı ‘Klinik Psikoloji’ yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi’nde sürdürmekte, şu an tez aşamasındadır.

2019’dan bu yana, otizm, a tipik otizm, sınır zeka, hafif zihinsel yetersizlik tanısı almış özel gereksinimli çocuklarla duygu regülasyonu, davranım problemleri, alt ıslatma, ilişki kurma ve sürdürme, uyum sağlama ve baş etme çalışmaları deneyimlemektedir.

Klinik stajlarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (2017), Nişantaşı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (2018) ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde (2021) tamamlamıştır. Gönüllü olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde (2020) staj yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimi kapsamında Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde ‘Asistan Psikolog’ olarak danışan kabul etmektedir. Okul eğitimi boyunca Bilişsel Davranışçı yönelim ile eğitim almış, bir yandan da Doç. Dr. Itır Tarı Cömert’in rehberliğinde süpervizyon aşamasındadır.

Türk Psikologlar Derneği’nden DENVER II Gelişimsel Tarama Testi ve Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) testi eğitimini almıştır.

Yer Aldığı Gönüllü Projeler

Bunlara ek olarak 2018’den bugüne Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Sokak Lambası Derneği, Dünya Çocukları Derneği, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak aktif yer almaktadır.

“Sanatla Hayata Renk Kat” projesi kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi-Hematoloji/Onkoloji servisinde çocuklara psikososyal destek vermek amacıyla sanat terapisi yaklaşımıyla KAÇUV gönüllüsü olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. UCİM’de ise Akademik Çalışma ve Rehabilitasyon Birimi’nde ihmal ve istismar mağduru çocuk ve ailelerinin psikososyal destek takibini sağlamaktadır.

UYGULAMALAR

  • MMPI
  • WISC-R
  • WISC-IV
  • DENVER II
  • Çocuk Merkezli & BDT Oyun Terapisi
  • Kum Tepsisi Terapisi
  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
  • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT)
  • Aile Danışmanlığı

Uzmanlık alanları: Çocuk Danışmanlığı , Ergen Danışmanlığ